; BIG BOUNCE (SITE SPECIFIC) – BIGBOUNCERS

BIG BOUNCE (SITE SPECIFIC)

Big Bounce/Site Specific: Proposta per a espais no teatrals

 El col·lectiu Big Bouncers, en les seves intervencions performatives per a espais no teatrals, proposa un treball centrat en  la relació entre el moviment, la paraula i l’espai.

L’especificitat que ofereix cada espai amb on es presenta el treball, serveix com a detonant per a desplegar un imaginari sobre el qual es construeix una composició instantània, única i irrepetible. La investigació gira entorn l’espai escollit, i més concretament al voltant dels seus origens. S’indaga en la seva història, la seva transformació, els seus usos diversos, les persones que l’han habitat,  la seva funció dins la  comunitat, la seva influència en l’entorn en què es troba i viceversa, anècdotes i memòries personals, esdeveniments  destacats, etc. De tot el material sorgit de la investigació, es fa una recopilació documental que serveix de material base per a començar el joc i és la font d’inspiració per a iniciar la composició, posant en funcionament les eines  per a la  creació i el treball escènic. Big Bounce/Site specific proposa un joc sobre la temporalitat i els possibles derivats i/o versions d’un mateix origen. S’entra en el terreny dels possibles, a partir de l’imaginari personal  i col·lectiu inspirat per un espai comú, tot això es tradueix en cossos que es transformen, es modifiquen, es substitueixen, es complementen, versionen, etc. Prenent el tema de l’origen com a punt de partida es juga a manipular i  transformar aquest origen obrint noves possibilitata de passats i futurs; i ens qüestionem: Quan comecem a comptar en el temps per a determinar un origen? Quins possibles futurs es deriven d’un mateix origen? Com podem deduir diferents passats des d’un punt de partida concret?

DOSSIER BIG BOUNCE SITE SPECIFIC (Català)

 

https://www.bigbouncers.info/