Tallers

catalógodeerrores-03WEB

Laboratori de creació “Alta conductivitat”
Aquest laboratori de creació forma part del procés de recerca del nou projecte del Col·lectiu: PLATA. En aquestes trobades ens proposem treballar sobre 2 conceptes: el contagi i l’espai públic. La idea del contagi com a valor positiu i de transformació. Volem provocar una expansió, un contagi de moviment, riure, energia… que parteix de l’individu, del cos i les accions quotidianes, i el posa en relació amb el seu entorn immediat, connectant així el cos col·lectiu. Buscarem reivindicar també l’espai públic, de trànsit, com a espai de tots, i l’acte de transitar com un acte necessari que ens posa en relació i per tant ens afecta.
La intenció d’aquest laboratori és la de crear una partitura escènica en espais de trànsit per compartir amb el públic.

Taller intensiu d’eines de composició  “Catàleg d’errors”
El nostre objectiu és compartir  eines de composició per la creació, unes eines vinculades directament a la nostra peça BIG BOUNCE.
El nostre centre d’interès està centrat a l’”origen”, el treball de trajectòria del moviment, les diferents potencialitats que existeixen des del mateix punt de partida i les múltiples versions possibles que es poden traçar des d¡un inici a un final.
Aquest taller també s’ofereix com a laboratori de creació, generant una partitura per ser compartida amb el públic.

Entrenaments, tècnica i  improvisació.
Entrenaments pensats per potenciar les capacitats tan físiques com perceptives dels participants, ofereint un espai que possibiliti un joc actiu i flexible. Volem entendre el cos i la dança des de diferents angles i per aquest motiu es combina sempre el treball tècnic amb espais per a la investigación del moviment.

Taller de dansa en familia:
Treballarem amb diferents jocs amb pautes de moviment en les quals totes, independentment de l’edat i l’experiència amb la dansa, estan convidades a participar. Aquestes pautes estan vinculades a la última peça del col.lecitu; O.V.N.I.
S’explorarà l’espai propi, l’espai comú, les distàncies i relacions entre els cossos; el temps: les velocitats, la relació amb la música i els sons; la relació amb diferents materials i objectes.

Experiències a l’aula
Proposta que combina una petita actuació més un espai de joc lliure, on els nens i nenes podran interactuar amb els materials que han vist prèviament en la presentació, explorar l’espai, ballar i moure amb l’acompanyament de les artistes i les mestres.
Destinat a escoles i nens menors de 6 anys.